Om Borgholms Filmstudio

Stadagar & dokument för Borgholms filmstudio

Här kan ni se föreningens stadgar och ladda ner olika föreningsdokuemnt:

Styrelsen

Har du synpunkter och idéer är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi vill också gärna veta om du är intresserad av att delta mer aktivt, t.ex genom att ta del av styrelsearbetet.

Ordförande

Gunilla Lydmark,

070 3090521

Kassör

Lena Holgersson,

, 070 5651799

Sekreterare

Elisabeth Axelsson,

, 070 3231396

Ledamot

Jennie Arningsjö,

, 070-5749107

Kontakt

Borgholm filmstudio,

Ledamot

Vakant