Vårens filmstart är framflyttad till 6 februari med filmen Tigrar.

Vi flyttar fram starten på grund av ökad smittspridning. Vi kommer att följa gällande rekommendationer om covid-19 när vi startar vårens program. Det kan komma att innebära krav på vaccinationsbevis. First cow som skulle visats 23 januari kommer att avsluta vårens visningar 24 april.