Årsmötet 6 mars 2022

För er som inte var med kan vi berätta att Gun Frank avtackades som ordförande efter många års styrelsearbete. Gun finns fortfarande kvar i styrelsen, nu som suppleant vilket vi ser som en stor tillgång. Gunilla Lydmark valdes till ny ordförande. Vi fick dessutom en helt ny ledamot till syrelsen, Jerker Brandelius som hälsades extra välkommen. Jenny Arningsjö, Elisabeth Axelsson och Lena Holgersson omvaldes och fortsätter med styrelsearbetet.

Beslut om nya stadgar togs och kan läsas här.